""

0

-

3

""

-
 
12
20/09/2016
18.30.00 .  
:

 

1 25 21-25
2 30 28-30
3 23 16-25
1.18 65-80
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 3 3 3 5 5 14 1 3 4 1 1 25% 1
3 Lipezin Aleksey (L)
5 Karpenko Aleksei
6 Zaycev Pavel * *
7 Podrebinkin Ivan * * -1
8 Strilchuk Valentin 1 1 1 -1 12 1
11 Makarenko Dmytriy 5 5 5 8 5 -2 8 2 22 2 45% 32% 15 1 3 5 33% 3
12 Alekseev Nikita 4 4 4 19 2 +5 10 2 37 4 7 19 51%
13 Voronkov Fedor * 1 -2 2 9 44% 22% 5 1 2 1 20%
14 Galatov Evgeniy (L) * * * -1 12 1 58% 25%
15 Dovgan Artem
16 Boldyrev Aleksandr 2 2 2 4 1 -7 12 4 20 1 35% 25% 11 1 1 4 36%
17 Kozicin Ivan 6 6 6 10 +3 10 1 11 1 9 82% 1
18 Egorov Nikita
47 13 -6 68 10 3 63 4 44% 27% 84 8 14 39 46% 5
. % % %
1 1 12 2 6 22 4 1 20 1 60% 35% 29 3 5 12 41% 2
2 17 3 8 28 5 24 3 29% 17% 28 3 17 61% 3
3 2 10 4 18 1 2 19 47% 32% 27 5 6 10 37%
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
3 Krotkov Valentin (L)
4 Demakov Ivan 5 5 5 4 -1 12 1 5 1 4 80%
5 Alekno Loran
6 Sivozhelez Evgeniy
9 Leon Filfredo 1 1 1 16 6 +5 13 6 2 21 2 33% 33% 20 12 60% 2
10 Volvyich Artyom
11 Ashchev Andrey 2 5 1 +5 10 1 4 2 50% 3
12 Butko Alexander 6 6 6 3 3 +1 10 2 1 2
13 Kobzar Igor * * 1 1 +1 1 1 1 100%
14 Gutsalyuk Alexandr 2 2 4 -4 9 1 7 1 2 3 43% 1
15 Zemchenok Denis * * 2 3 5 1 2 40%
16 Verbov Alexey (L) * * * 17 59% 24%
18 Mikhaylov Maxim 3 3 3 14 3 +6 10 4 1 1 22 3 12 55% 1
19 Melnik Vladimir 4 4 4 11 6 +7 9 18 1 56% 50% 12 1 6 50% 5
60 20 +20 77 14 4 58 3 47% 34% 76 4 5 42 55% 14
. % % %
1 1 12 5 7 24 4 1 18 1 61% 39% 25 2 2 12 48% 5
2 3 18 3 6 30 6 3 23 43% 35% 31 1 3 18 58% 3
3 12 6 7 23 4 17 2 35% 29% 20 1 12 60% 6
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007