""

3

-

0

""

- 5
 
5
22/10/2016
17.00.00 .  
:

 

1 25 25-20
2 27 25-23
3 31 25-23
1.23 75-66
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 3 3 3 4 4 -2 14 3 4 2 50% 2
2 Avdochenko Pavel 2 2 2 13 4 +1 13 3 29 2 45% 28% 22 3 1 12 55% 1
3 Lipezin Aleksey (L)
4 Busel Sergey 6 6 6 8 6 +5 11 1 1 1 100% 7
5 Karpenko Aleksei
6 Zaycev Pavel 1 1 1 -2 15 1
7 Podrebinkin Ivan
11 Makarenko Dmytriy
12 Alekseev Nikita 4 4 4 21 6 +13 9 3 38 1 3 21 55%
13 Voronkov Fedor * * 1 2 50% 50% 2 1 1 50%
14 Galatov Evgeniy (L) * * * -1 12 1 25% 25%
16 Boldyrev Aleksandr 5 5 5 7 4 +1 12 12 2 33% 33% 15 2 1 7 47%
17 Kozicin Ivan
18 Egorov Nikita
54 24 +15 74 11 55 5 38% 29% 82 6 6 44 54% 10
. % % %
1 15 2 8 25 3 16 1 44% 38% 32 2 5 15 47% 2
2 15 4 6 24 3 18 2 50% 33% 24 2 1 15 62% 4
3 14 4 7 25 5 21 2 24% 19% 26 2 14 54% 4
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Panqov Pavel 2 * * -2 2 1
2 Makarov Sergey * 1 6 1 1 9 1
3 Karpuhov Anton
5 Shelgachev Andrey
6 Shpilyov Maxim 6 5 4 10 5 +3 12 1 23 52% 48% 19 1 3 10 53%
7 Moiseev Alexander (L)
8 Shkuliavichus Romanas * 2 +1 2 1 4 2 50%
9 Schwarz Sebastian 3 2 1 9 2 +1 6 3 24 46% 38% 22 1 1 7 32% 2
12 Scherbakov Mikhail 1 6 5 6 1 9 10 2 1 4 40% 2
13 Apalikov Nikolay 4 3 2 7 5 14 3 4 1 100% 100% 8 1 2 25% 1
14 Kerminen Lauri (L) * * * 11 73% 64%
15 Tavasiev Inal * 1 1 -1 1 2 1 50%
17 Poletaev Victor 5 4 3 11 2 +1 10 2 1 25 3 4 10 40%
18 Niqitin Sergey * * -2 2 1 4 25% 25% 1 1
47 17 +1 67 12 5 63 52% 46% 91 8 10 36 40% 6
. % % %
1 1 7 5 7 20 4 1 22 59% 45% 28 3 2 7 25% 5
2 2 15 1 5 24 6 2 21 43% 43% 30 4 15 50% 1
3 2 14 7 23 2 2 20 55% 50% 33 5 4 14 42%
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007