""

0

-

3

""

- 6
 
6
02/11/2016
19.00.00 .  
-
:

 

1 26 22-25
2 25 17-25
3 25 20-25
1.16 59-75
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 3 3 3 6 2 +3 9 1 8 2 4 50% 2
2 Avdochenko Pavel 2 2 * 7 1 +1 6 2 13 3 15% 13 7 54%
3 Lipezin Aleksey (L)
4 Busel Sergey 6 6 3 -1 6 2 2 100% 1
5 Karpenko Aleksei
6 Zaycev Pavel 1 1 * 4
8 Strilchuk Valentin * 1 4
11 Makarenko Dmytriy * 1 1 +1 2 1
12 Alekseev Nikita 4 4 4 11 2 +1 11 4 2 18 3 2 9 50%
13 Voronkov Fedor * * 2 6 2 +1 9 2 1 23 1 48% 30% 9 1 1 5 56%
14 Galatov Evgeniy (L) * * * -2 16 2 31% 19%
15 Dovgan Artem
16 Boldyrev Aleksandr 5 5 5 9 2 +3 7 1 13 1 62% 38% 13 2 8 62% 1
17 Kozicin Ivan * 6 1 -2 2 1 1 1 100%
44 10 +5 60 11 4 65 7 40% 23% 64 4 7 36 56% 4
. % % %
1 2 13 1 6 22 4 2 23 3 43% 13% 25 1 4 13 52% 1
2 1 12 4 18 4 1 21 2 29% 19% 17 1 12 71%
3 1 11 3 5 20 3 1 21 2 48% 38% 22 3 2 11 50% 3
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
3 Piraynen Sergey 3 3 3 14 8 +9 18 1 2 16 1 10 62% 2
4 Lihosherstov Vadim 2 2 2 7 2 -2 13 2 1 10 3 5 50% 1
5 Alekseev Andrey (L) * * * -1 13 1 46% 23%
7 Kolodinsky Igor 6 6 6 1 -2 9 1 2 1 1 50%
8 Evseev Alexey
9 Yakovlev Ivan 5 5 5 6 3 +3 8 1 1 7 1 5 71% 1
10 Bogdan Denis
12 Tokhtash Artem * 1 1 +1 1
13 Shishkin Vladimir (L)
15 Volkov Dmitriy 4 4 4 17 5 +5 14 3 2 17 2 29% 12% 20 3 13 65% 2
16 Bezrukov Valentin *
18 Kliuka Egor 1 1 1 11 6 +8 12 1 2 18 1 39% 28% 12 9 75%
19 Bondarenko Mikhail
57 25 +21 74 9 7 49 4 37% 20% 67 5 4 43 64% 7
. % % %
1 3 13 4 5 25 2 3 18 2 22% 17% 24 4 1 13 54% 4
2 2 16 1 6 24 3 2 14 1 36% 21% 18 16 89% 1
3 2 14 2 7 25 4 2 17 1 53% 24% 25 1 3 14 56% 2
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007