""

0

-

3

""

- 16
 
16
17.00.00 .  
:

 

1 27 23-25
2 25 20-25
3 26 18-25
1.18 61-75
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 5 6 3 10 2 +9 11 1 10 1 8 80% 1
2 Avdochenko Pavel * 2 2 3 1 -2 6 2 15 1 33% 27% 7 2 3 43%
3 Lipezin Aleksey * * * 4 50% 50%
4 Busel Sergey 2 3 6 3 -2 9 4 1 1 2 50% 1
6 Zaycev Pavel
8 Strilchuk Valentin 6 1 1 1 1 -1 10 1 1 1 100%
11 Makarenko Dmytriy 1 * * 3 +1 4 2 10 50% 40% 3 3 100%
12 Alekseev Nikita 3 4 4 12 2 -3 13 5 1 27 2 5 11 41%
13 Voronkov Fedor
14 Galatov Evgeniy (L) * * * 17 35% 18%
15 Dovgan Artem
16 Boldyrev Aleksandr 4 5 5 9 4 +4 10 1 13 1 46% 38% 17 1 1 9 53%
17 Kozicin Ivan
19 Brianskiy Yaroslav (L)
41 10 +6 63 11 2 59 2 41% 31% 69 6 8 37 54% 2
. % % %
1 1 15 1 6 24 3 1 21 1 52% 43% 23 3 15 65% 1
2 11 1 8 20 5 17 1 24% 18% 21 1 4 11 52% 1
3 1 11 6 19 3 1 21 43% 29% 25 5 1 11 44%
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Anderson Matthew
3 Krotkov Valentin (L) * * * 7 57% 14%
6 Sivozhelez Evgeniy 1 1 1 6 2 -4 9 5 19 2 21% 5% 12 1 5 42% 1
9 Leon Filfredo 4 4 4 19 6 +16 10 2 26 19% 15% 23 17 74% 2
10 Volvyich Artyom 2 2 2 8 4 +4 13 2 1 4 4 100% 3
11 Ashchev Andrey 5 5 5 4 -1 7 1 4 4 100%
12 Butko Alexander * -2 3
13 Kobzar Igor 3 3 3 1 1 -1 16 1 1
14 Gutsalyuk Alexandr * 1 1 -1 3 1 4 1 1 25%
15 Zemchenok Denis * 3 +2 3 1 6 3 50%
18 Mikhaylov Maxim 6 6 6 13 4 +8 7 1 21 1 2 11 52% 2
19 Melnik Vladimir * 2
55 18 +21 73 14 2 52 2 25% 12% 74 2 3 45 61% 8
. % % %
1 1 17 3 4 24 3 1 21 1 33% 14% 27 1 1 17 63% 3
2 1 12 4 8 25 8 1 15 13% 7% 21 2 12 57% 4
3 16 1 8 24 3 16 1 25% 12% 26 1 16 62% 1
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007