""

0

-

3

""

- 20
 
20
19/02/2017
18.00.00 .  
:

 

1 24 17-25
2 22 16-25
3 26 21-25
1.12 54-75
""
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 6 1 1 6 2 +3 8 1 1 1 7 5 71%
2 Avdochenko Pavel * * -2 1 2 2
3 Lipezin Aleksey (L)
4 Busel Sergey 3 4 4 7 1 +1 8 2 11 1 1 6 55% 1
6 Zaycev Pavel * *
8 Strilchuk Valentin 1 2 2 -2 6 1
10 Krikun Oleg * * * 1 6 2 1
11 Makarenko Dmytriy 2 3 3 6 3 -1 10 1 1 25 1 28% 20% 10 1 2 4 40% 1
12 Alekseev Nikita 4 5 5 12 1 +3 7 3 23 1 2 11 48% 1
13 Voronkov Fedor * 6 6 10 1 +2 9 2 1 17 1 47% 35% 19 4 8 42% 1
14 Galatov Evgeniy (L) * * * 22 45% 36%
15 Dovgan Artem
16 Boldyrev Aleksandr 5 -4 1 1 1 5 1 2
17 Kozicin Ivan
42 8 56 10 3 68 5 37% 28% 77 8 7 34 44% 5
. % % %
1 1 9 3 4 18 2 1 22 36% 23% 28 4 4 9 32% 3
2 11 1 4 16 2 23 3 35% 35% 20 1 11 55% 1
3 2 14 1 4 22 6 2 23 2 39% 26% 29 4 2 14 48% 1
""
 Shipulin G.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Obmochaev Alexey (L)
4 KHTEY Taras 3 3 3 10 1 +5 13 2 1 11 45% 27% 16 1 1 9 56%
5 Martinuk Roman (L) * * * -3 21 3 48% 43%
7 Smolyar Artem 1 1 1 3 1 -2 10 4 1 2 50% 1
8 TETYUKHIN Sergey 6 6 6 8 3 +6 7 1 7 14% 14% 12 1 7 58% 1
9 Podlesnykh Iaroslav * * 2 1 3 1 6 33% 33% 3 2 67%
10 Danilov Roman * 2 1 +2 1 3 2 67%
11 Poroshin Roman * -1 1
12 Safonov Aleksandr * 1 1 -1 1 1 1 1 100%
13 Musersky Dmitry 4 4 4 14 8 +10 12 3 13 1 9 69% 2
14 Yared Marlon Muraguti 2 2 2 -1 10
17 Zhigalov Maxim 5 5 5 13 7 +8 13 22 2 3 10 45% 3
18 Ereschenko Yan * * 3 1 +3 2 1 1 2 2 100%
6 Bogomolov Alexander *
56 24 +26 73 5 5 46 3 39% 33% 76 5 5 44 58% 7
. % % %
1 14 4 7 24 2 16 1 31% 25% 27 2 3 14 52% 4
2 3 19 1 2 25 2 3 14 50% 43% 29 2 1 19 66% 1
3 2 11 2 10 24 1 2 16 2 38% 31% 20 1 1 11 55% 2
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007