"NOVA"Novokuybushevsk

0

-

3

Lokomotiv Novosibirsk

- 5
 
10
02/09/2017
19.00.00 .  
:

 

1 22 21-25
2 24 16-25
3 24 18-25
1.10 55-75
"NOVA"Novokuybushevsk
 
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 3 4 1 4 -1 9 2 5 4 80%
2 Petrov Aleksandr 2 3 3 4 1 10 50% 50% 7 1 1 3 43%
3 Lipezin Aleksey (L) * * 7 29% 29%
4 Busel Sergey * * 4 4 2 -4 4 1 1 4 1 2 50% 2
5 Zhloba Vladislav 4 5 * 2 1 +1 9 1 1 1 1 1 100%
7 Podrebinkin Ivan * * 1 2 1 3 1 33%
8 Mochalov Aleksandr * 3 4 2 -2 5 13 1 15% 15% 11 3 4 36%
9 Petrushov Iliya (L) * * 7 57% 43%
10 Sventickis Cheslavs * * 2 2 1 2 2 2 100%
11 Makarenko Dmytriy 5 6 4 3 5 1 9 67% 67% 9 1 2 1 11% 2
13 Voronkov Fedor * 6 4 1 +2 7 1 10 60% 60% 8 1 1 3 38%
15 Ananiev Andrey
17 Kozicin Ivan 6 1 -2 1 1
18 Shkulyavichus Romans 1 2 5 10 1 -1 9 2 1 2 22 3 4 9 41%
38 11 -7 57 8 4 60 2 42% 40% 72 6 12 30 42% 4
. % % %
1 3 8 3 7 22 3 3 17 53% 53% 19 4 4 8 42% 3
2 1 10 1 4 16 3 1 23 1 39% 39% 28 1 5 10 36% 1
3 12 6 19 2 20 1 35% 30% 25 1 3 12 48%
Lokomotiv Novosibirsk
 Konstantinov P.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
2 Divish Lukash 3 4 3 12 5 +3 14 5 1 10 60% 40% 13 2 9 69% 2
3 Elizarov Matvey
4 Khmelinskiy Mark
6 Pavlov Nikolay 5 6 5 17 7 +14 12 23 1 16 70% 1
7 Smolyar Artiom
8 Savin Sergey 6 1 6 17 9 +12 10 2 1 13 54% 31% 18 1 14 78% 2
11 Tkachev Alexander 4 5 4 9 4 +5 14 1 7 1 5 71% 4
12 Lukyanenko Ivan 2 3 2 -3 15 2
14 Pozdnyakov Saveliy (L)
15 Golubev Denis (L) * * * -4 26 4 58% 54%
16 Nikkel Mikhail * *
17 Scherbakov Mikhail 1 2 1 6 2 +1 8 3 8 1 3 38% 3
18 Rodichev Alexey
19 Volkov Evgeniy
61 27 +28 73 13 2 49 4 57% 45% 69 3 3 47 68% 12
. % % %
1 13 4 8 24 7 19 3 58% 47% 18 1 3 13 72% 4
2 1 15 5 4 25 2 1 13 1 46% 38% 25 1 15 60% 5
3 1 19 3 2 24 4 1 17 65% 47% 26 1 19 73% 3
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007