"NOVA"Novokuybushevsk

3

-

0

Atyrau

Platonova - 3
 
9
07/09/2018
15.30.00 .  
:

 

1 26 25-23
2 23 25-17
3 20 25-14
1.09 75-54
"NOVA"Novokuybushevsk
 Brianskiy K.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 6 4 2 +4 5 1 4 3 75%
2 Sarlybaev Arsenii * 4 4 6 3 +3 4 2 1 1 9 1 4 44% 1
3 Morov Mikhail 3 3 3 1 -1 6 1 1 4 1 2 50%
4 Busel Sergey 6 6 3 2 -3 7 2 4 1 1 25% 2
5 Zhloba Vladislav * 1 1 3 3 13 3 1 1 1 100% 1
7 Podrebinkin Ivan 4 * * 7 5 +3 10 1 2 9 1 1 4 44% 1
8 Birykov Denis
10 Sventickis Cheslavs 1 * 1 1 -1 5 1 1 1 1
11 Kozicin Ivan (L)
12 Eremin Nikita (L) * * * -2 14 1 29% 29% 1 1
13 Voronkov Fedor * 2 2 15 7 +7 10 3 1 14 2 57% 36% 18 2 13 72% 1
14 Bisset Iordan 5 1 -2 1 1 4 2 25% 25% 2 1 50%
17 Botin Anton 2 5 5 11 3 +3 8 2 15 2 47% 40% 17 3 10 59% 1
19 Kaymov Fanur 3 4 3 +2 5 2 3 3 100% 1
58 30 +13 74 18 8 48 7 42% 33% 73 9 3 42 58% 8
. % % %
1 3 11 4 7 25 4 3 20 4 45% 40% 26 4 2 11 42% 4
2 4 15 2 4 24 7 4 17 1 41% 35% 25 3 1 15 60% 2
3 1 16 2 6 25 7 1 11 2 36% 18% 22 2 16 73% 2
Atyrau
 Trikoz Sergey M.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Zhumabekov Islam (L) * * -1 6 1 33% 33%
2 Khandrolin Roman 2 1 2 3 3 +1 15 1 3 3 1
4 Suleimenov Nariman 1 6 2 -5 3 1 2 1 50% 1
6 Khilimov Alpamys (L) * * -2 10 2 40% 40%
7 Netalin Aibat 6 5 6 6 2 8 14 2 29% 14% 12 3 6 50%
8 Sharipov Parasat 3 2 3 5 2 -6 10 3 2 21 2 33% 24% 15 3 2 3 20%
9 Mertaev Ermek
11 Akimov Damir 4 3 4 1 -7 8 1 100% 8 2 1 1 12%
12 Churzin Petr 5 4 5 11 7 +2 9 2 2 17 2 2 7 41% 2
14 Aubakirov Nariman * 1 -1 2 1
20 Utegenov Aibol * 1
28 14 -19 55 7 7 56 8 32% 23% 55 7 8 18 33% 3
. % % %
1 4 9 2 8 23 3 4 21 3 43% 24% 22 3 4 9 41% 2
2 1 5 1 10 18 1 1 17 4 29% 24% 17 3 2 5 29% 1
3 2 4 8 14 3 2 18 1 22% 22% 16 1 2 4 25%
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007