"NOVA"Novokuybushevsk

3

-

0

Ural Ufa

Platonova - 2
 
6
06/09/2018
15.30.00 .  
SPB
:

 

1 24 25-22
2 31 26-24
3 31 27-25
1.26 78-71
"NOVA"Novokuybushevsk
 Brianskiy K.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 3 6 6 9 5 +3 12 11 6 55% 3
2 Sarlybaev Arsenii * 1 5 2 7 3 8 1 5 62%
3 Morov Mikhail
4 Busel Sergey
5 Zhloba Vladislav
7 Podrebinkin Ivan 4 1 1 1 -3 3 9 1 1 1 11%
8 Birykov Denis 5 2 2 14 7 +5 10 4 1 15 1 40% 20% 19 1 11 58% 2
10 Sventickis Cheslavs 1 4 4 5 2 -1 17 2 1 3 3 100% 1
11 Kozicin Ivan 6 3 3 11 5 +8 16 3 4 25% 25% 8 1 6 75% 2
12 Eremin Nikita (L) * * * -5 16 5 31% 31%
13 Voronkov Fedor * 3 1 +1 1 1 9 44% 33% 6 1 3 50%
14 Bisset Iordan 2 5 5 7 2 -2 11 2 14 1 36% 29% 14 4 7 50%
17 Botin Anton
19 Kaymov Fanur (L)
55 25 +6 77 12 5 58 7 36% 28% 78 4 6 42 54% 8
. % % %
1 2 11 3 9 25 3 2 16 2 19% 19% 24 2 2 11 46% 3
2 2 12 2 10 25 3 2 20 5 35% 20% 22 1 12 55% 2
3 1 18 3 5 27 6 1 22 50% 41% 32 2 3 19 59% 3
Ural Ufa
 Daniele Bagnoli
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Zubkov Andrey 6 6 6 2 2 -4 9 3 1 3 1 1
2 Rybakov Evgeniy 3 3 3 15 3 14 5 1 28 6 1 13 46% 1
5 Chereiskiy Denis * 5 3 2 6 1 5 2 40%
6 Ivanov Artem * 1
8 Mochalov Aleksandr 1 1 * 3 -1 5 1 22 2 14% 14% 9 1 3 33%
9 Rodionov Alexandr * *
11 Filipov Igor 2 2 2 7 4 +4 14 1 2 7 1 3 43% 2
13 Titich Andrei 1 6 4 +3 4 5 1 40% 40% 9 1 5 56% 1
15 Abrosimov Aleksandr 5 5 3 2 -1 6 2 2 100% 1
17 Feoktistov Egor 4 4 4 13 5 +4 12 3 2 24 1 29% 17% 30 1 4 11 37%
18 Kirichenko Dmitriy (L) * 1
19 Miskevich Rodion
10 Bragin Roman (L) * * * -1 13 1 23% 23%
52 22 +4 71 13 7 65 5 23% 18% 93 8 8 39 42% 6
. % % %
1 2 13 2 5 22 6 2 22 2 14% 14% 28 2 3 13 46% 2
2 5 13 1 5 25 5 5 22 2 27% 23% 27 3 2 13 48% 1
3 13 3 9 24 2 21 1 29% 19% 38 3 3 13 34% 3
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007