"Nova"Novokuybyshevsk

3

-

1

"Enisey" Krasnoyarsk

- 4
 
4
10/11/2018
17.00.00 .  
:

 

1 25 25-20
2 26 25-20
3 27 20-25
4 29 25-21
1.47 95-86
"Nova"Novokuybyshevsk
 Brianskiy K.V.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Semschikov Vladimir 5 5 1 5 12 6 +4 15 3 1 8 1 7 88% 4
2 Sarlybaev Arsenii
4 Busel Sergei 2 2 4 2 9 5 +3 21 2 1 100% 100% 8 1 1 4 50% 5
5 Zhloba Vladislav 6 6 * 3 2 -1 6 2 1 2 2 100%
7 Podrebinkin Ivan
8 Biryukov Denis 4 4 6 4 15 4 +1 12 1 26 2 50% 35% 33 5 1 15 45%
9 Kabeshov Aleksei (L)
10 Sventickis Cheslavs * 2 6 -2 8 2
11 Kozicin Ivan *
12 Eremin Niqita (L) * * * * 21 52% 43%
13 Voronkov Fedor 1 1 5 2 7 1 1 8 50% 38% 11 1 2 4 36%
14 Bisset Yordan * 3 1 7 1 -2 8 1 17 1 24% 12% 14 1 2 7 50%
17 Botin Anton
18 Shkuliavichus Romanas 3 3 5 3 23 9 +9 17 5 3 36 5 2 18 50% 2
74 29 +12 94 17 6 73 3 45% 33% 112 14 8 57 51% 11
. % % %
1 2 15 4 4 25 3 2 19 47% 32% 34 4 4 15 44% 4
2 3 13 1 8 24 4 3 13 69% 62% 24 3 1 13 54% 1
3 17 2 1 21 3 24 2 38% 21% 28 4 2 17 61% 2
4 1 12 4 8 24 7 1 17 1 35% 29% 26 3 1 12 46% 4
"Enisey" Krasnoyarsk
 Traviza L.
SET
1 2 3 4 5 - % % %
1 Platanenkov Sergey 6 4 6 2 6 2 9 22% 11% 12 2 1 5 42% 1
2 Mysin Anton * * -1 4 1
3 Kulikov Maxim 5 2 4 2 6 3 -2 16 2 2 50% 8 2 3 38% 3
4 Strilchuk Valentin 3 6 2 6 2 1 -1 14 1 1 1 2 1 1 50%
7 Keroll Pol 6 3 5 3 16 2 +6 12 2 33 3 3 16 48%
8 Panychev Ivan * 2
9 Kritskiy Aleksandr 2 5 1 5 9 2 +3 14 2 8 1 5 62% 2
10 Aksiutin Nikita 1 4 * 2 1 -2 4 1 14 3 21% 14% 8 2 25%
11 Zhuk Dmitriy * * * 1 1 +1 1
12 Yanutov Aleksander (L) * * * * -1 14 1 21% 7%
15 Ilinyh Dmitriy * *
16 Mareshal Nikolya 4 1 3 1 11 3 15 5 37 2 46% 30% 21 1 3 10 48% 1
17 Zhos Roman
20 Chubykin Iliyia (L)
53 15 +3 87 14 3 77 6 34% 19% 92 6 11 42 46% 8
. % % %
1 9 4 7 20 1 22 2 27% 18% 22 3 4 9 41% 4
2 12 1 7 21 8 20 3 40% 25% 23 1 12 52% 1
3 2 14 2 7 24 2 18 33% 22% 22 1 2 14 64% 2
4 1 7 1 12 22 5 1 17 1 35% 12% 25 2 4 7 28% 1
 

:

 

 

 

- -

% . +#

Data Volley 2007